Отпечатък

Отпечатък

Информация съгласно § 5 TMG

cpl craftsmen GmbH
Улица Дюнебергер 83
21502 Гещахт

Търговски регистър: HRB 19077 HL
Регистрационен съд: Lübeck Local Court

Представлявано от:
Бьорн Бракелман

Свържете се с
Телефон: +49 40 6077946-0
Електронна поща: [email protected]

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС
Идентификационен номер за данък върху продажбите съгласно § 27а от германския Закон за данъка върху продажбите:
DE323371908

Надзорен орган
Агенция по заетостта в Кил
Adolf-Westphal-Straße 2
24143 Кил
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kiel/startseite

Редакционна отговорност
Бьорн Бракелман
Улица Дюнебергер 83
21502 Гещахт

Разрешаване на спорове в ЕС
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Адресът ни за електронна поща се намира в отпечатъка по-горе.

Разрешаване на потребителски спорове/Универсален арбитражен съвет
Ние не желаем и не сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.